AFFÄRSOMRÅDEN

Livet måste fungera för oss alla, både på det professionella och det privata planet. Därför är det viktigt att det finns grundläggande förutsättningar för att det mest basala kan flyta på utan avbrott. Det handlar om vatten, det handlar och avlopp och det handlar om värme.

Inget anläggningsarbete är det andra likt. Därför är det viktigt att kunna erbjuda bredd, kunskap och erfarenhet, både när det gäller att bygga upp och riva ner. Vi erbjuder en stor bredd av olika slags arbeten i samtliga regioner. Och vi gör det från grunden.

 

 

En förutsättning för att vårt samhälle ska fungera är att man kan ta sig från punkt A till punkt B. Varor ska fraktas, människor ska förflyttas – samhället rör på sig. Det här är en grundläggande del av varje lands infrastruktur, och det går inte att nog understryka vikten av ett tryggt och stabilt underlag. 

 

Behoven inom det här affärsområdet skiftar utefter årstiderna och kan omfatta skötsel, underhåll och markanläggning. Vi sköter om och anlägger parker, håller trafik fri från hinder, underhåller badplatser, lekplatser, slussar och hamnar. Dessutom håller vi rent, sopar sand och skottar snö.

Varje modernt samhälle behöver kunna lita på att telenätet och bredbandsfunktioner levererar. Och vad skulle hända om strömmen inte hade något som gör transporten möjlig? Att säkerställa att det finns grund för dessa samhällsfunktioner är ett ansvar vi tar på absolut största allvar.

SMA är Sveriges största företagsgrupp inom infrastruktur och markentreprenad. Med nationell täckning och samtidigt en stark regional förankring är vi en garant för att du, oavsett vilket bolag inom SMA du kontaktar, får en trygg, stabil och erfaren samarbetspartner till ditt infrastrukturprojekt.