BETONG, GRUND & FINPLANERING

Inget anläggningsarbete är det andra likt. Därför är det viktigt att kunna erbjuda bredd, kunskap och erfarenhet, både när det gäller att bygga upp och riva ner. Vi erbjuder en stor bredd av olika slags arbeten i samtliga regioner. Och vi gör det från grunden.

Rivningsarbeten

Vi river både vanliga hus och industrifastigheter.

Sanering

Sanering av mark och grunder i projektform.

Markarbeten

Vi utför schaktarbeten samt planering av mark- och bergsytor för industri och fastighetsbolag, både inom offentlig och privat sektor.

Grundarbeten

Vi bygger grunder, och utför även spontning samt pålning.  

Finplanering

Vi hjälper till med noggrann planering av park-, gräs- och plattytor till fastigheter och kommunala ytor.

Hitta rätt partner

Företag Stad Verksamhetsområde
Bodén Mark och Anläggning AB Västerås Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri light Power light
Nore Entreprenad AB Stockholm Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
Lunds Schakt och finplanering AB Borlänge Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
SMA Rail AB Hörby Vatten light Betong light Infrastruktur green Industri light Power light
Thyras AB Karlskoga Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
Tångaberg AB Varberg Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
Västkustens Mark & Asfalt AB Lindome Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri light Power light
SMA ÖST AB Norrköping Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri light Power light