INDUSTRI, SERVICE & UNDERHÅLL

Behoven inom det här affärsområdet skiftar utefter årstiderna och kan omfatta skötsel, underhåll och markanläggning. Vi sköter om och anlägger parker, håller trafik fri från hinder, underhåller badplatser, lekplatser, slussar och hamnar. Dessutom håller vi rent, sopar sand och skottar snö.

Hitta rätt partner

Företag Stad Verksamhetsområde
Bodén Mark och Anläggning AB Västerås Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri light Power light
Nore Entreprenad AB Stockholm Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
Lunds Schakt och finplanering AB Borlänge Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
SMA Rail AB Hörby Vatten light Betong light Infrastruktur green Industri light Power light
Thyras AB Karlskoga Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
Tångaberg AB Varberg Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri blue Power light
Västkustens Mark & Asfalt AB Lindome Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri light Power light
SMA ÖST AB Norrköping Vatten blue Betong grey Infrastruktur green Industri light Power light