VMA, Västkustens Mark & Asfalt AB

VMA, Västkustens Mark & Asfalt AB

VMA startades 1995 av Mats Hermansson. Mats hade efter 30 år som anställd på Skanska beslutat sig för att pröva sina vingar med ett eget företag. Tillsammans med några få medarbetare drog han igång verksamheten under våren 1995.

De första åren löpte allt på i ganska liten skala, men en bit in på 2000-talet växte verksamheten och därmed också antalet anställda. Genom åren har företaget fortsatt att utvecklats och nya medarbetare har tillkommit. Flera av våra medarbetare har varit anställda hos oss i mer än 20 år. De kan alla vittna om att den positiva prägel som Mats Hermansson satte på företaget redan 1995 och den lever kvar än idag.

I december 2016 köpte Erlandsson Holding AB en majoritetspost av VMA:s aktier. VMA ingår nu i en grupp om ca 30 mark- och anläggningsföretag som samlas under namnet Svenska Mark- och Anläggningsbolagen AB och förkortas SMA-bolagen.