OM OSS

SMA är din lokala tjänstespecialist till mark- och anläggningsprojekt

SMA Infrastruktur AB är en företagsgrupp bestående av 15 olika lokala företag som alla bedriver mark-, anläggningsarbeten. Vår kompetenta och engagerade medarbetare har sedan 2011 levererat kvalitativa tjänster till kunder i Sverige. 2021 innefattade företagsgruppen cirka 400 medarbetare med en omsättning på 1mdkr.  

SMA i korthet

•  Decentraliserad organisation
•  Breda affärsområden
•  Stor geografisk spridning
•  Stark lokal närvaro
•  Etablerade varumärken
•  Stark maskinpark och tillgångar

Affärsidé

Affärsmodell

SMA ska ha ett komplett erbjudande inom mark, anläggning och infrastruktur med lokal anknytning och nationell närvaro i Sverige.

SMA har en effektiv decentraliserad struktur med en stark lokal förankring. Det dagliga arbetet sköts lokalt med central support. Affärsmodellen är strukturerad för att nyttja fördelarna med den starka lokala närvaron samtidigt som vi kan dra fördel av de nationella gemensamma funktionerna.

Så här jobbar vi​

SMA har en noggrant uttänkt strategi för att driva verksamheten framåt. Vår decentraliserade bolagsstruktur ger oss både nationella och lokala fördelar. Detta tillsammans med vår entreprenöriella arbetskultur ger oss ett mycket gott hopp inför framtiden.

•  Fler affärer – genom ett gott samarbete kan våra olika bolag bredda sitt erbjudande och på så sätt generera fler affärer.

•  Intern utveckling – medarbetarna är vår viktigaste tillgång, därför anställer, utbildar och utvecklar vi våra anställda för nuvarande samt framtida roller.

•  Säker verksamhet – Vi strävar alltid mot säkra och hållbara arbetsplatser med kvalitetssäkrade leverantörer och underleverantörer.

•  Kostnadskontroll – Vi utvecklar supportfunktioner och digitala system för att främja produktivitet och effektivitet.

•  ESG – Vi fokuserar på hållbarhet och integration av ESG.

Vision

Vägen till en hållbar infrastruktur

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om framtiden. Varje företag inom infrastruktur måste fokusera hårt på miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. Det gör både samhället och företaget stabilare och mer lönsamt. Samtliga bolag inom SMA strävar efter att bedriva sin verksamhet efter de miljöregler och hållbarhetskrav som myndigheter och deras kunder ställer på dem. Det handlar bland annat om klimatsmarta val när det kommer till fordon, transporter, material, etc. Med noggrant uppdragna rutiner som hjälp kan man lättare miljökompensera sin verksamhet och på så sätt bidra till en långsiktig hållbarhet för samhället, naturen och människorna.

Värdegrund

Bli en del av SMA

SMA strävar mot ett komplett erbjudande inom mark, anläggning och infrastruktur. Vår styrka är att vi har både lokal anknytning och nationell närvaro. Har du ett bolag inom samma bransch? Hör av dig till vår VD Lars Pedersen!